Anslut dig till vårt nätverk!

certifieringar

10 bästa snabba ingenjörskurser (juli 2024)

Uppdaterad on

Unite.AI har åtagit sig att följa rigorösa redaktionella standarder. Vi kan få ersättning när du klickar på länkar till produkter vi recenserar. Se gärna vår anknytning till anknytning.

I det ständigt föränderliga landskapet av artificiell intelligens har konsten att prompt ingenjörskonst växt fram som en avgörande färdighet för både proffs och entusiaster. I takt med att AI-system, särskilt språkmodeller som GPT, blir allt mer sofistikerade, har förmågan att effektivt kommunicera med dessa modeller blivit av största vikt. Snabb ingenjörskonst är i grunden hantverket att designa indata som vägleder dessa AI-system för att producera de mest exakta, relevanta och kreativa resultaten.

Men vad exakt är prompt ingenjörskonst, och varför har det blivit ett sånt modeord i teknikgemenskapen?

Snabb ingenjörskonst är konsten och vetenskapen att skapa input (eller "prompts") för att effektivt vägleda och interagera med generativa AI-modeller, särskilt stora språkmodeller (LLM) som ChatGPT. Det handlar om att formulera frågor eller påståenden på ett sätt som utnyttjar AI-kapaciteten för att producera specifika, relevanta och korrekta resultat.

Detta fält ligger i skärningspunkten mellan lingvistik, datavetenskap och kreativt tänkande. Det kräver en förståelse för hur AI-modeller bearbetar information och en kreativ touch för att skräddarsy uppmaningar som ligger i linje med det önskade resultatet. Målet är att maximera effektiviteten och användbarheten av AI-svar, oavsett om det är att generera text, kod, bilder eller till och med engagera sig i komplex problemlösning.

Som ett erkännande av detta växande område har vi sammanställt en lista över de bästa snabba ingenjörskurserna. Oavsett om du är en erfaren AI-utövare eller en nyfiken nykomling, erbjuder dessa kurser ovärderliga insikter i nyanserna av snabb ingenjörskonst. Från att förstå de grundläggande principerna för språkmodeller till att behärska avancerade tekniker för specifika tillämpningar, dessa kurser täcker ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter.

1. Snabb ingenjörsspecialisering (Vanderbilt University)

"Prompt Engineering Specialization" som erbjuds av Vanderbilt University är ett exceptionellt program utformat för att förvandla elever till experter på snabb ingenjörskonst. Denna omfattande serie med tre kurser tar dig från grunderna till avancerade tekniker, vilket gör att du kan utnyttja den fulla potentialen hos Generativ AI. Specialiseringen är centrerad kring praktiskt, praktiskt lärande, vilket säkerställer att eleverna inte bara förstår teorierna utan effektivt kan tillämpa dem i olika sammanhang.

Specialiseringen börjar med kursen "Prompt Engineering for ChatGPT", som sträcker sig över 18 timmar och har ett imponerande betyg på 4.8 från över 2,000 10 deltagare. Här fördjupar eleverna sig i konsten att skapa uppmaningar för stora språkmodeller som ChatGPT, och lär sig hur de kan utnyttja sina möjligheter för en rad applikationer. Den andra kursen, "ChatGPT Advanced Data Analysis", fokuserar på att automatisera uppgifter med ChatGPTs kodtolkare. Denna 4.8-timmarskurs, som också har högt betyg på 8, lär eleverna att bland annat automatisera dokumenthantering och dataextraktion. Den sista kursen, "Trustworthy Generative AI", är en XNUMX-timmars resa för att säkerställa tillförlitlighet och förtroende för AI-utdata.

Funktioner

 • Fördjupad inlärning: Från grundläggande koncept till avancerade färdigheter i snabb ingenjörskonst.
 • Praktiska projekt: Praktiska övningar för att bygga upp och förfina dina snabba ingenjörskunskaper.
 • Olika applikationer: Lär dig att tillämpa dessa färdigheter i olika sammanhang som automatisering, dataanalys och problemlösning.
 • Tillämpat lärandeprojekt: Verkliga applikationer, från inlägg på sociala medier till komplex problemlösning med AI.
 • Expertinstruktion: Lär dig från universitets- och industriexperter på området.
 • certifiering: Få ett karriärförbättrande certifikat från Vanderbilt University.

Den här kursen är idealisk för personer som vill djupt förstå och effektivt tillämpa snabb ingenjörskonst i sina professionella, akademiska eller personliga ansträngningar.

2. Generativ AI: Prompt Engineering Basics (IBM)

"Generativ AI: Prompt Engineering Basics" som erbjuds av IBM är en viktig kurs för nybörjare som vill etablera en stark grund inom området snabb ingenjörskonst. Denna 7-timmarskurs är skräddarsydd för att ge en flexibel inlärningsupplevelse, perfekt för proffs, studenter och entusiaster som är ivriga att utforska världen av generativ AI. Kursen är uppbyggd för att ge en omfattande förståelse för snabba tekniska koncept, bästa praxis och praktiska tekniker.

Kursen är uppdelad i tre välstrukturerade moduler som var och en fokuserar på olika aspekter av prompt engineering. Modul 1 introducerar konceptet prompt engineering i generativ AI, med betoning på bästa praxis för att skriva effektiva prompter. Modul 2 fördjupar sig djupare i specifika tekniker och tillvägagångssätt för att förbättra precisionen och relevansen av generativa AI-modellsvar. Den sista modulen innehåller ett betygsatt frågesport, ett praktiskt projekt och valfritt innehåll som sträcker sig till bildgenereringsuppmaningar och användningen av IBMs verktyg för promptlab.

Funktioner

 • Nybörjarvänlig: Designad för en bred publik, inklusive proffs och entusiaster utan tidigare erfarenhet.
 • Flexibelt lärande: Lär dig i din egen takt med en kursstruktur som rymmer olika scheman.
 • Omfattande moduler: Täcker grundläggande begrepp, tekniker och praktisk övning i snabb ingenjörskonst.
 • Olika tekniker: Utforska teknikerna zero-shot, few-shot, intervjumönster, Chain-of-Thought och Tree-of-Thought.
 • Industriverktyg: Introduktion till verktyg som IBM Watsonx Prompt Lab, Spellbook och Dust för praktisk och snabb ingenjörskonst.
 • Praktisk erfarenhet: Delta i laborationer och ett slutprojekt för att tillämpa de inlärda begreppen i verkliga scenarier.
 • Branschexpertinsikter: Få insikter från praktiker om effektivt snabbt hantverk och verktygsanvändning.
 • Karriärcertifikat: Tjäna ett delbart certifikat när du är färdig, vilket ger mervärde till din professionella profil.

Den här kursen är ett utmärkt val för dem som börjar sin resa i snabb ingenjörskonst, erbjuder en solid grund i fältet och utrustar eleverna med färdigheter att effektivt vägleda AI-modeller mot önskade resultat.

3. Snabb teknik med generativ AI (edureka)

Edurekas kurs "Prompt Engineering with Generative AI" är ett sakkunnigt utformat program av ledande branschfolk, designat för individer som är sugna på att fördjupa sig i AI-driven kreativitet och praktiska tillämpningar av snabb ingenjörskonst. Den här omfattande kursen är skräddarsydd för att ge eleverna färdigheter att effektivt använda uppmaningar för att generera anpassad text, kod och mer, och förändra landskapet för problemlösning. Det är en idealisk plattform för alla som vill vara en pionjär inom området för artificiell intelligensinnovation.

Kursen utvecklas genom fem djupgående moduler, som var och en fokuserar på en distinkt aspekt av snabb ingenjörskonst och generativ AI. Det börjar med "Generativ AI och dess industritillämpningar", som introducerar principerna för Generativ AI, olika generativa modeller, deras tillämpningar och etiska överväganden. Resan fortsätter med "NLP och djupinlärning", som dyker in i det väsentliga inom naturlig språkbehandling, djupinlärningens roll i NLP och grundläggande koncept för neurala nätverk. Den tredje modulen, "Autoencoders och GANs," ger sig in i sfärerna av autoencoders och Generative Adversarial Networks, och utforskar deras arkitektur, utbildning och olika applikationer.

Allt eftersom kursen fortskrider står "Språkmodeller och transformatorbaserade generativa modeller" i centrum och belyser olika språkmodeller, transformatorarkitekturen och avancerade modeller som GPT och BERT. Den kulminerande modulen, "Prompt Engineering", är helt tillägnad principerna och praxisen för snabb ingenjörskonst, som omfattar snabba designstrategier, typer av uppmaningar och konsten att skapa effektiva uppmaningar.

Funktioner

 • Sakkunnigt kurerat innehåll: Utvecklad av branschledare för att säkerställa relevans och funktionalitet.
 • Omfattande läroplan: Omfattar allt från AI-grunderna till sofistikerade snabba ingenjörstekniker.
 • Fokusera på praktiska tillämpningar: Stark betoning på att använda uppmaningar för verklig problemlösning inom olika domäner.
 • Detaljerad modulär metod: Varje modul ger grundliga insikter i specifika områden av generativ AI och snabb ingenjörskonst.
 • Aktuella branschämnen: Inkluderar den senaste utvecklingen av AI-modeller och deras applikationer.
 • Praktiskt lärande: Möjligheter till praktisk tillämpning och experimenterande med olika AI-verktyg och modeller.
 • Framsteg i karriären: Idealisk för proffs som vill integrera avancerade AI-färdigheter i sin kompetens.

Den här kursen passar perfekt för dig som söker en omfattande förståelse för generativ AI och dess praktiska tillämpningar inom snabb ingenjörskonst, och erbjuder värdefull kunskap och färdigheter för alla AI-proffs eller entusiaster.

4. ChatGPT komplett kurs: nybörjare till avancerade (edureka)

"ChatGPT Complete Course: Beginners to Advanced" är ett omfattande program designat för dem som är ivriga att bemästra generativ AI med fokus på ChatGPT. Den här kursen täcker snabb konstruktion, plugin-integration och ChatGPT API-användning, och ger insikter i den senaste utvecklingen som GPT-4 och ChatGPT Plus. Den är skräddarsydd för elever som strävar efter att utmärka sig i det ständigt föränderliga digitala teknikområdet.

Kursen är uppbyggd i fem nyckelmoduler, som var och en erbjuder ett unikt perspektiv på ChatGPT och dess tillämpningar:

 1. Avtäcker ChatGPT täcker grunderna i Generativ AI och ChatGPT, inklusive dess applikationer och framtiden för samarbete mellan människa och AI.
 2. Prompt Engineering och ChatGPT-plugins fördjupar sig i snabba tekniska grunder, dess applikationer och förbättrade ChatGPT-svar.
 3. ChatGPT för produktivitet visar upp användningen av ChatGPT inom olika områden som datavetenskap, marknadsföring och projektledning.
 4. ChatGPT för utvecklare fokuserar på programmering, felsökning och API-integrationer med ChatGPT.
 5. GPT-modeller och finjustering av ChatGPT utforskar arkitekturen och finjusteringen av GPT-modeller, inklusive dataförberedelse och utbildningsprocesser.

Denna kursstruktur säkerställer en holistisk lärandeupplevelse, som kombinerar teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar.

Funktioner

 • Omfattande läroplan: Täcker ChatGPT från grunderna till avancerade applikationer.
 • Praktiska projekt: Verkliga fallstudier för praktisk inlärning.
 • Tonvikt på prompt ingenjörskonst: Fokuserat på snabb konstruktion och ChatGPT API-integrationer.
 • Senaste AI-framstegen: Insikter i utvecklingar som GPT-4 och ChatGPT Plus.
 • Mångsidig verktygsuppsättning exponering: Inklusive Python, Java, TensorFlow och Keras.
 • Karriärförbättring: Idealisk för individer som vill förbättra sina färdigheter inom AI och digital teknik.

Den här kursen är en värdefull resurs för alla från nybörjare till avancerade elever som vill fördjupa sig i ChatGPTs värld och dess olika applikationer.

5. Snabb teknik för ChatGPT (Vanderbilt University)

"Prompt Engineering for ChatGPT" av Vanderbilt University är en kurs som utrustar eleverna med expertis att arbeta effektivt med stora språkmodeller som ChatGPT. En del av programmet Prompt Engineering Specialization, är utformat för att demonstrera den transformativa kraften hos snabb ingenjörskonst i olika aspekter av livet och verksamheten; den här kursen är perfekt för alla som vill behärska användningen av generativa AI-verktyg.

Kursen är uppbyggd i sex moduler, med fokus på betydelsen av ChatGPT och liknande stora språkmodeller i en rad tillämpningar. Det börjar med att betona vikten av att förstå hur dessa modeller svarar på naturliga språkuppmaningar. Läroplanen går från grundläggande snabbt hantverk till sofistikerade tekniker, som syftar till att lösa komplexa problem inom olika domäner.

Eleverna kommer att utforska den stora potentialen hos ChatGPT i uppgifter som att skriva, sammanfatta, spela spel, planera, simulera och programmera. Kursen är utformad för att bygga upp starka och snabba ingenjörsfärdigheter, vilket gör eleverna skickliga i att använda stora språkmodeller för olika uppgifter i sina jobb, företag och personliga liv.

Funktioner

 • Omfattande läroplan: Fokuserad på effektiv prompt ingenjörskonst för stora språkmodeller.
 • Praktisk applikation: Visar olika användningar av ChatGPT i personliga och professionella sammanhang.
 • Kompetensutveckling: betonar att bygga starka snabba skrivfärdigheter för ökad produktivitet.
 • Bred målgrupp: Lämplig för alla med grundläggande kunskaper om datoranvändning.
 • Problemlösningsfokus: Utrustar eleverna att ta itu med komplexa problem med hjälp av snabb teknik.

Den här kursen är idealisk för individer som vill gräva djupt in i världen av generativ AI, och erbjuder en inkörsport till att bli skicklig inom det snabbt utvecklande området för snabb ingenjörskonst.

6. ChatGPT Prompt Engineering för utvecklare (DeepLearning.AI/OpenAI)

"ChatGPT Prompt Engineering for Developers", en kurs som erbjuds av DeepLearning.AI, är utformad för att fördjupa blivande snabba ingenjörer i konsten att generera exakta och engagerande AI-svar. Den här kursen skapades av Isa Fulford från OpenAI och Andrew Ng från DeepLearning.AI och går utöver grunderna för att snabbt skapa webbgränssnitt, och fokuserar på att utnyttja LLM:er genom API-anrop för att bygga generativa AI-applikationer.

Den här kursen utmärker sig för sitt praktiska tillvägagångssätt, och innehåller exempel från verkliga världen för att ge en grundlig förståelse för snabb ingenjörskonst. Det börjar med bästa praxis för att uppmana till mjukvaruutveckling, som täcker viktiga områden som att sammanfatta komplex information, dra slutsatser från ofullständiga data, omvandla textstilar och utöka idéer till detaljerade berättelser med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik.

Dessutom fördjupar kursen sig i effektiv hantering av snabba bibliotek, en avgörande färdighet för snabba ingenjörsroller. Den vänder sig till ett brett spektrum av elever, från nybörjare med en grundläggande förståelse för Python till avancerade maskininlärningsingenjörer som vill utforska spetsen för snabb ingenjörskonst och användningen av LLM.

Funktioner

 • Fördjupad inlärning: Erbjuder en omfattande guide om snabb konstruktion för utvecklare.
 • Praktiskt tillvägagångssätt: Betona verkliga tillämpningar och praktiska exempel.
 • Diverse kompetensutveckling: Täcker att sammanfatta, dra slutsatser, transformera och utöka text med hjälp av AI.
 • Snabb bibliotekshantering: Lär ut effektiv organisation och utnyttjande av snabba bibliotek.
 • Attraktion för bred publik: Lämplig för nybörjare med grundläggande Python-kunskaper och avancerade ingenjörer.
 • Expertskapare: Utvecklad av kända proffs från OpenAI och DeepLearning.AI.

Den här kursen är idealisk för alla som siktar på att behärska snabb ingenjörskonst, oavsett om du börjar eller vill avancera inom området, vilket ger viktiga färdigheter för att utnyttja AI i mjukvaruutveckling.

7. Introduktionskurs i promptteknik (LearnPrompting)

LearnPromptings "Introduktionskurs om promptteknik" erbjuder en idealisk ingång till världen av AI-promptteknik. Den här gratiskursen är skräddarsydd för både nybörjare och avancerade elever och ger en omfattande översikt över AI-koncept och intrikata snabba ingenjörstekniker. Kursen är känd för sitt högkvalitativa innehåll och effektivitet, och är en grundläggande guide i komplexiteten hos generativ artificiell intelligens, avgörande i det moderna landskapet av datavetenskap.

Kursen är genomtänkt uppbyggd och börjar med en introduktion till AI-system och deras applikationer, innan man fördjupar sig i grunderna för snabb ingenjörskonst. Den tar upp hur inmatningsmeddelanden fungerar inom språkmodeller som ChatGPT. De djupgående inlärningsmodulerna utforskar ämnen som neurala nätverk och maskininlärningstekniker, vilket gör komplexa ämnen tillgängliga och begripliga.

En utmärkande funktion i den här kursen är dess praktiska tillvägagångssätt, som erbjuder studenter praktisk erfarenhet av verkliga generativa AI-applikationer. Detta förbättrar inte bara teoretiska kunskaper utan utrustar också eleverna med praktiska färdigheter som kan tillämpas på snabba ingenjörsroller eller liknande befattningar som involverar AI-modeller.

Kursen täcker en rad ämnen inklusive prompt, rollprompt, få-shot prompting, kombination av tekniker, formalisering av prompter, chatbot grunderna, LLM-inställningar och fallgroparna med LLMs. Visuella hjälpmedel och exempel följer med varje koncept, vilket säkerställer en engagerande och kontextuell inlärningsupplevelse.

Funktioner

 • Omfattande täckning: Från grundläggande AI-koncept till avancerad prompt ingenjörsteknik.
 • Tillgängligt lärande: Bryter ner komplexa ämnen i lättbegripliga moduler.
 • Praktisk erfarenhet: Praktiskt arbete med verkliga AI-applikationer.
 • Olika ämnen: Fördjupad utforskning av olika aspekter av prompt ingenjörskonst.
 • Engagerande undervisningsmetoder: Användning av visuella hjälpmedel och exempel för att öka förståelsen.
 • Gratis tillgång: Göra kvalitetsutbildning inom AI tillgänglig för alla.

Den här introduktionskursen av LearnPrompting är perfekt för alla som vill kliva in i världen av AI-snabbteknik, och erbjuder en solid grund och praktiska färdigheter som är avgörande för framgång inom detta område.

8. Bygga system med ChatGPT API (DeepLearning.AI)

"Bygga system med ChatGPT API" är en specialiserad kurs utformad för att lära ut effektiv konstruktion av flerstegssystem med hjälp av stora språkmodeller. Den här kursen är idealisk för elever som vill automatisera komplexa arbetsflöden och låsa upp nya utvecklingsmöjligheter. Undervisad av Isa Fulford från OpenAI och Andrew Ng från DeepLearning.AI, bygger den på deras populära "ChatGPT Prompt Engineering for Developers" och ger insikter i att skapa sofistikerade system som interagerar dynamiskt med AI-modeller.

Kursen är kortfattad men ändå fullspäckad med praktisk kunskap. Det kretsar kring konceptet att använda flerstegsuppmaningar för att dela upp komplexa uppgifter i en pipeline av deluppgifter, vilket förbättrar effektiviteten och funktionaliteten hos LLM:er. Viktiga läropunkter inkluderar:

 • Utveckla kedjor av uppmaningar som bygger på slutförandet av tidigare uppmaningar.
 • Skapa system där Python-kod interagerar med både AI-kompletteringar och nya uppmaningar.
 • Bygga en chatbot för kundtjänst med alla tekniker som behandlas i kursen.

Eleverna kommer också att få färdigheter i att klassificera användarfrågor, utvärdera frågor för säkerhet och bearbeta uppgifter för tankekedja, flerstegsresonemang. Trots att den är en entimmeskurs ger den en omfattande förståelse för praktiska tillämpningar, inklusive praktiska exempel och inbyggda Jupyter-anteckningsböcker för att experimentera med de begrepp som lärs ut.

Funktioner

 • Effektiv systembyggnad: Lär dig att konstruera flerstegssystem med hjälp av LLM.
 • Praktiskt lärande: Praktiska exempel för enkel förståelse av begrepp.
 • Expertinstruktion: Undervisas av branschexperter Isa Fulford och Andrew Ng.
 • Interaktiva inlärningsverktyg: Inbyggda Jupyter-anteckningsböcker för praktiska experiment.
 • Avancerade tekniker: Fokusera på flerstegsuppmaningar och Python-kodinteraktioner.
 • Verkliga applikationer: Färdigheter som är tillämpliga på kundtjänst chatbots och säkerhetsutvärderingar.

Den här kursen är perfekt för personer som har en viss förtrogenhet med AI och som vill förbättra sina färdigheter i att bygga avancerade, AI-drivna system. Oavsett om du har slutfört kursen "ChatGPT Prompt Engineering for Developers" eller precis har börjat, ger den här kursen värdefulla insikter i de praktiska tillämpningarna av ChatGPT API.

9. Generativ AI Fundamentals Specialization (IBM)

"Generative AI Fundamentals Specialization" av IBM är ett omfattande program utformat för att ge en djup förståelse för generativ AI:s grundläggande koncept, modeller, verktyg och applikationer. Denna specialisering är idealisk för alla som vill utnyttja potentialen hos generativ AI för att förbättra sin arbetsplats, karriär och övergripande liv. Det är lämpligt för proffs från alla områden och kräver inga tekniska förkunskaper eller en bakgrund inom AI.

Specialiseringen består av fem korta kurser i egen takt, var och en tar cirka 3–5 timmar att genomföra. Dessa kurser täcker en rad ämnen, inklusive:

 1. Grundläggande koncept och möjligheter för generativa AI-grundmodeller.
 2. Kraftfulla prompttekniker för att skriva effektiva uppmaningar för önskade AI-resultat.
 3. Byggstenar och grundmodeller för generativ AI, som GPT, DALL-E och IBM Granite.
 4. Etiska implikationer och överväganden av generativ AI.
 5. Praktiska tillämpningar av generativ AI för att öka karriärer och produktivitet.

Specialiseringen inkluderar också praktiska laborationer och projekt, vilket låter eleverna öva på att använda populära verktyg och plattformar som IBM watsonx.ai, OpenAI ChatGPT, Stable Diffusion och Hugging Face. Dessa labb ger praktisk erfarenhet av text-, bild- och kodgenerering, snabba tekniska verktyg och grundmodeller.

Funktioner

 • Omfattande förståelse: Få en grundlig insikt i generativa AI-koncept, verktyg och applikationer.
 • Praktisk promptteknik: Lär dig att skriva effektiva uppmaningar för generativa AI-modeller.
 • Etisk medvetenhet: Diskutera begränsningarna och etiska överväganden av generativ AI.
 • Karriärförbättring: Inse potentialen hos generativ AI för att förbättra professionella färdigheter och effektivitet på arbetsplatsen.
 • Praktiskt lärande: Delta i labb och projekt med hjälp av populära AI-verktyg och plattformar.
 • Tillgänglighet: Lämplig för elever utan tidigare AI-bakgrund, vilket gynnar proffs från olika områden.

Denna specialisering är en värdefull resurs för alla som brinner för att låsa upp kapaciteten hos generativ AI och tillämpa dem i ett professionellt sammanhang. Det erbjuder praktiska kunskaper och färdigheter, vilket gör det till en idealisk inlärningsväg för de som är nya på området eller vill förbättra sin förståelse för generativ AI-teknik.

10. Generativ AI för alla (DeepLearning.AI)

"Generativ AI för alla" av DeepLearning.AI, instruerad av AI-pionjären Andrew Ng, erbjuder en unik och tillgänglig metod för att förstå generativ AI. Den här kursen är skräddarsydd för dig som söker ett grundläggande grepp om vad generativ AI är, hur det fungerar, dess potential och dess begränsningar. Den är utformad för att ge individer och yrkesverksamma möjlighet att integrera generativ AI i sitt arbete på ett effektivt sätt.

Kursen är uppbyggd i tre insiktsfulla moduler:

 1. Introduktion till Generativ AI: Den här modulen introducerar grunderna för generativ AI, inklusive dess vanliga användningsfall och tekniska möjligheter.
 2. Generativa AI-projekt: Här deltar eleverna i praktiska övningar, tillämpar generativ AI i praktiska scenarier och lär sig effektiv teknik.
 3. Generativ AI i företag och samhälle: Den här modulen utforskar den bredare effekten av generativ AI på företag och samhälle, och fördjupar sig i dess möjligheter och risker.

Under hela kursen guidar Andrew Ng elever genom nyanserna av generativ AI, och ger insikter i verkliga tillämpningar och vanliga användningsfall. Kursen betonar praktisk erfarenhet, med övningar utformade för att tillämpa kunskap i vardagliga arbetssituationer och utforska avancerad AI-användning.

Funktioner

 • Grundläggande förståelse: Lär dig det väsentliga i generativ AI, dess funktioner och dess begränsningar.
 • Praktiska projekt: Praktiska övningar för att tillämpa generativ AI i olika sammanhang.
 • Expertvägledning: Instruktion från den kända AI-experten Andrew Ng.
 • Affärs- och samhällspåverkan: Insikt i konsekvenserna av generativ AI för företag och samhälle.
 • Tillgänglig för alla: Designad för att göra AI-kunskap tillgänglig för alla, oavsett tidigare erfarenhet.
 • Bemyndigande tillvägagångssätt: Utrustar eleverna att delta aktivt i den AI-drivna framtiden.

Generativ AI för alla är en idealisk kurs för alla som vill förstå och tillämpa generativ AI i sitt arbete och sitt liv. Det erbjuder en omfattande men ändå tillgänglig ingång till AI-världen, vilket gör det till ett utmärkt val för nybörjare och de som vill utöka sina kunskaper inom detta område.

Navigera i AI-landskapet genom snabb teknik

Dessa snabba ingenjörskurser i AI erbjuder en omfattande guide till AI-världen som utvecklas och vänder sig till ett brett spektrum av elever från nybörjare till avancerade utövare. Dessa kurser utrustar inte bara individer med den tekniska kunskapen om snabb ingenjörskonst utan öppnar också dörrar till innovativa tillämpningar inom olika områden. När AI fortsätter att forma vårt digitala landskap, blir det avgörande att behärska snabb ingenjörskonst, vilket ger användare möjlighet att effektivt kommunicera med och utnyttja AI-teknik. Oavsett om det gäller karriäravancemang, personlig tillväxt eller akademiska sysselsättningar, ger dessa kurser de grundläggande färdigheter som behövs för att navigera och utmärka sig i AIs dynamiska område.

Alex McFarland är en AI-journalist och författare som utforskar den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens. Han har samarbetat med många AI-startups och publikationer över hela världen.