stub Om oss - Unite.AI
Anslut dig till vårt nätverk!

Vår vision

Om Oss

mm
Uppdaterad on

Unite.ai är en helt decentraliserad organisation med en grupp som för närvarande erbjuder nyheter, intervjuer och tillgång till de bästa AI-verktygen – Men detta är bara början på en mångskiktad masterplan.

Våra mål är att informera den bredare allmänheten om framsteg inom AI, att ena AI-gemenskapen, att driva framåt demokratiseringen av AI, att följa Vår stadga om ansvarsfull AI, och att hjälpa till med utvecklingen av fördelaktig AGI (artificiell allmän intelligens).

Vår vision

 1. Fördjupad täckning av AI och ML: På Unite.AI är vårt primära mål att täcka alla aspekter av AI och ML. Från de senaste forskningsgenombrotten och algoritmiska framsteg till praktiska tillämpningar, vi strävar efter att vara den bästa källan för allt som rör AI och ML. Vi förstår att dessa tekniker utvecklas snabbt, och vårt åtagande är att hålla våra läsare informerade och före kursen.
 2. Utforska störande teknologier: AI och ML är grunden för många störande teknologier. Vår vision omfattar en omfattande utforskning av hur dessa intelligenta teknologier revolutionerar sektorer som hälsovård, finans, fordon, robotteknik och mer. Vi tror på att tillhandahålla en holistisk bild av hur AI inte bara är en isolerad teknik utan en nyckelfaktor i en bredare teknisk utveckling.
 3. Verkliga tillämpningar och fallstudier: Utöver teoretisk förståelse fokuserar vi på verkliga tillämpningar av AI och ML. Genom detaljerade fallstudier, intervjuer med branschledare och rapporter på plats vill vi visa hur AI och ML löser komplexa problem, ökar effektiviteten och öppnar nya möjligheter.
 4. Etiska och samhälleliga konsekvenser: Vår täckning sträcker sig till de etiska och samhälleliga konsekvenserna av AI och ML. När dessa tekniker blir mer integrerade i våra dagliga liv är det avgörande att ta itu med de utmaningar de innebär, inklusive integritetsproblem, etisk användning och inverkan på sysselsättningen. Vi är fast beslutna att främja en balanserad diskurs kring dessa kritiska frågor.
 5. Samarbete med experter och akademin: För att säkerställa noggrannhet och djup i vår rapportering, samarbetar Unite.AI med ett nätverk av experter, forskare och akademiska institutioner. Denna synergi gör att vi kan presentera väl undersökt, expertstödd innehåll som tillför värde och trovärdighet till våra diskussioner.
 6. Utbildningsinnehåll för alla nivåer: Vi känner igen de olika nivåerna av förståelse och intresse hos vår publik, och vårt innehåll vänder sig till alla från AI-nybörjare till experter på området. Genom handledningar, förklarare och djupgående analyser strävar vi efter att utbilda och engagera våra läsare och ge dem kunskap om dessa transformativa teknologier.

Vår vision på Unite.AI handlar inte bara om att rapportera om AI och ML; det handlar om att skapa en plattform som förenar olika intressenter inom detta område – från entusiaster och proffs till beslutsfattare och allmänheten. Vi är engagerade i att avmystifiera AI och ML, belysa deras effektfulla tillämpningar och väcka samtal om deras framtida roll i störande teknologier. Följ med oss ​​på denna resa när vi dyker in i världen av AI och ML.

konferenser

Vi tar för närvarande emot 500+ besökare om dagen som söker efter AI-konferenser, medan vi erbjuder en gratis lista över de bästa konferenserna i världen, undersöker vi också alternativ för att lansera vårt eget nätverk av Unite.ai-konferenser. Målet skulle vara ett nätverk av konferenser i följande städer:

 • london
 • New York
 • Toronto
 • San Francisco
 • Austin
 • Las Vegas

Om du har erfarenhet av konferenskretsen vänligen kontakta oss.

En av grundarna av unite.AI och en medlem av Forbes Technology Council, Antoine är en futurist som brinner för framtiden för AI och robotik.

Han är också grundare av Securities.io, en webbplats som fokuserar på att investera i disruptiv teknik.