Anslut dig till vårt nätverk!

Artificiell intelligens

Hur AI tillåter oss att spela gamla brädspel

mm

publicerade

 on

Föreställ dig att gräva ner i de antika civilisationernas mysterier genom deras brädspel, som Senet och Patolli. De ger en inblick i det förflutna, men deras regler har gått förlorade, vilket gör att folk undrar hur de spelades. Artificiell intelligens lyser i det här scenariot, och det är nyckeln till att låsa upp dessa uråldriga hemligheter.

AI revolutionerar hur människor förstår dessa gamla spel, med hjälp av komplexa algoritmer för att skapa hypoteser om regler från fragment av historiska texter och artefakter. Detta innovativa tillvägagångssätt tillåter forskare att ta ett steg tillbaka i tiden och spela dessa spel, precis som deras förfäder kunde ha gjort för århundraden sedan.

Mysteriet med antika brädspel

Spel har varit en hörnsten i människans sociala och kulturella liv i årtusenden. De äldsta artefakterna anses vara spelbrädor går tillbaka 6,000 10,000 till XNUMX XNUMX år. Detta tyder på att människor redan ägnade sig åt strategiskt spelande långt innan historien skrevs.

Dessa spel var bortom tidsfördriv men hade en betydande kulturell betydelse, som ofta speglar samhällets övertygelser, värderingar och sociala hierarkier. När forskare utforskar dessa forntida reliker, utnyttjar de civilisationernas kollektiva minne. Att göra det hjälper dem att förstå mer om hur människor interagerar och underhåller sig själva.

Men att avslöja hur dessa spel spelades utgör en unik utmaning på grund av den knappa information som lämnats efter. Historiker snubblade över uråldriga spel utan instruktioner eller regler, deras hemligheter förlorade för åldrarna.

Denna kunskapslucka inbjuder forskare att föreställa sig och rekonstruera med hjälp av fragmenterade pjäser och partiella speluppsättningar som finns i arkeologiska utgrävningar. Uppgiften är skrämmande, men det är också det som gör upptäcktsprocessen så spännande och givande. När de lägger ihop dessa uråldriga pussel bidrar de till en djupare förståelse för sina förfäders liv och fritid.

AI och spelet om återuppbyggnad

AI – särskilt maskininlärning – revolutionerar hur forskare förstår gamla spel. Det tillåter datorer att lära av data, anpassa och förbättra sina kunskaper över tid utan explicit programmering. 

Ett framstående initiativ på detta område är femårigt Digital Ludeme Project — en banbrytande beräkningsstudie av världens traditionella strategispel. Detta åtagande utnyttjar AI för att dissekera och rekonstruera regeluppsättningarna för dessa spel, vilket ger ett digitalt fönster in i det förflutna.

Forskare tränar AI-modeller för att skapa hypoteser om spelregler genom att analysera tillgängliga komponenter och relevanta historiska texter. De använder en teknik som kallas förstärkningsinlärning, där AI lär sig genom försök och misstag, spelar otaliga spelscenarier.

Denna metod hjälper programmet att härleda vilka regler som är vettiga och vilka som inte baseras på resultat som verkar logiska eller stämmer överens med historiska redovisningar. När forskare utforskar denna process kommer de att se programvara som spelar spel och testar hypoteser som bygger broar över tid.

AI-modellen: hur den lär sig och anpassar sig

Den tekniska processen börjar med att mata in data. Denna information inkluderar detaljerade bilder av uråldriga spelbrädor, fragment av texter som beskriver spelet och relaterade kulturella artefakter. En modell undersöker dessa data under träning och skapar kopplingar som kanske inte är omedelbart uppenbara.

Det går sedan över till felkorrigering, där det justerar felaktiga antaganden baserat på feedback från testspelsscenarier. Denna iterativa process hjälper till att förfina hypoteserna om hur spelen möjligen spelades.

AI använder sofistikerad mönsterigenkänning för att föreslå regler som är logiska och anpassar sig till artefakternas fysiska layouter och historiska beskrivningar. Denna metod låter historiker se hur dessa spel kan ha fungerat, och överbryggar klyftan mellan tidigare fritid och nuvarande nyfikenhet.

Exempel på AI at Work

Här är exempel på hur forskare använder AI för att återuppliva gamla brädspels bortglömda regler.

The Royal Game of Ur

Tros vara en föregångare till modern backgammon, Royal Game of Ur har fascinerat forskare sedan upptäckten. Spelade in Forntida Sumer för cirka 4,000 XNUMX år sedan, fångade det här spelet uppmärksamheten hos AI-forskare som hade som mål att dechiffrera dess regler. Med hjälp av det formulerade de spelregler genom att anpassa sig till instruktionerna på uråldriga kilskriftstavlor.

Denna process involverade utbildning av modeller för att tolka dessa inskriptioner och testa olika spelstrategier, och föreslå regler som var vettiga och respekterade spelets historiska och kulturella sammanhang. Denna innovativa användning av teknik gör det möjligt för forskare att uppleva ett spel forntida civilisationer en gång njöt av.

Senet

AI har varit avgörande för att sammanföra teorier om Senets regler och slutmål. Genom att bearbeta data från spelbrädor som finns i gravar och gamla texter genererar AI simuleringar för att testa olika spelförlopp.

Detta hjälper forskare att förstå hur spelet sattes upp och vilket strategiskt tänkande det kan ha krävt. Insikten ger en inblick i det antika Egyptens intellektuella kultur och avslöjar mer om spelet som en gång underhöll faraoner.

Patolli

Patolli — potentiellt ursprung från det sydasiatiska spelet Pachisi — erbjuder en fascinerande fallstudie i gammal strategi och risk. Historiker kan utforska hur spelare kan ha närmat sig detta spel genom AI-simuleringar samtidigt som det föreslår möjliga spelstrategier och vadslagningsmetoder.

Simuleringarna analyserar layouten och möjliga rörelsemönster, vilket gör det möjligt för forskare att överväga olika strategier som kunde ha påverkat spelets resultat. Dessa scenarier ger dem också en djupare uppskattning för det urgamla spelets smarthet och komplexitet.

Samarbete mellan AI-experter och historiker

Samarbete mellan AI-experter, historiker, arkeologer och antropologer är avgörande för att reda ut mysterierna med forntida brädspel. AI måste arbeta tillsammans med proffs för att säkerställa ett holistiskt tillvägagångssätt där teknik möter traditionellt stipendium.

Detta tvärvetenskapliga lagarbete tillåter akademiker att integrera olika insikter från olika områden. Det säkerställer också att AI:s hypoteser om spelregler är tekniskt sunda och kulturellt och historiskt informerade. 

Den rika blandningen av perspektiv förbättrar avsevärt deras förståelse för gamla spel. Det ger en mer exakt och nyanserad rekreation av tidsfördriv som format tidiga mänskliga samhällen.

Etiska överväganden i AI-forskning

Att använda AI i kulturell och historisk forskning uppmärksammar etiska problem. I synnerhet kan äktheten och noggrannheten hos AI-genererade regler potentiellt felaktigt representera antika kulturer. Den typ av data som dessa system tränas på kan ofta medför fördomar och diskriminering, vilket kan leda till orättvisa eller skeva tolkningar av historiska fakta.

För att mildra dessa problem är forskare alltmer vaksamma på de källor de använder för utbildning. De strävar efter att säkerställa att deras metoder respekterar historisk integritet och kulturell betydelse. Detta tillvägagångssätt hjälper till att skydda mot biases och stödjer en mer exakt och respektfull representation av forntida historia i modern vetenskap.

Implikationer och framtidsutsikter

Att integrera AI-teknik i arkeologisk och historisk forskning har en enorm potential att revolutionera människors förståelse av det förflutna. Genom att underlätta rekonstruktionen av forntida brädspel och andra kulturella artefakter kan forskare upptäcka nyanser av historiskt liv som annars skulle kunna förbli mörka.

Utöver brädspel kan AI också hjälpa till med att avkoda förlorade språk, rekonstruera trasiga artefakter genom mönsterigenkänning och förutsäga platserna för ännu inte upptäckta arkeologiska platser. Dessa applikationer fördjupar förståelsen av historiska sammanhang och hjälper till att bevara kulturarvet. De erbjuder en rikare, mer sammankopplad känsla av mänsklig historia.

Avslöja det förflutna genom AI och kulturella insikter

AI förbättrar dramatiskt människors förståelse av deras arv genom att blåsa nytt liv i uråldriga spel och avslöja hur uråldriga civilisationer en gång strategiiserade och socialiserades. Denna sammansmältning av teknik och historia berikar samhällets kunskap om det förflutna, vilket säkerställer att framtida generationer bevarar och uppskattar dessa ovärderliga kulturella insikter.

Zac Amos är en teknisk författare som fokuserar på artificiell intelligens. Han är också Features Editor på ReHack, där du kan läsa mer om hans arbete.