Anslut dig till vårt nätverk!

reglering

De viktigaste tipsen från Sam Altmans vittnesmål till kongressen

publicerade

 on

Den snabba utvecklingen av tekniker för artificiell intelligens (AI) har dramatiskt omformat vår värld, från hur vi kommunicerar och arbetar till hur vi fattar beslut och löser problem. I takt med att dessa tekniker blir allt mer integrerade i våra dagliga liv, har det blivit allt viktigare för regeringar, företag och samhället i stort att brottas med konsekvenserna och potentiella konsekvenserna av denna oöverträffade tekniska revolution.

En av de mest angelägna frågorna i hjärtat av detta samtal är regleringen av AI. Historiskt sett har teknikindustrin vanligtvis motstått statlig reglering och förespråkat en mer laissez-faire-strategi. Skälet är ofta att takten i den tekniska innovationen skulle hindras av krångliga regelverk, eller att regeringar, som saknar den nödvändiga tekniska expertis, skulle kunna anta missriktade regleringar som gör mer skada än nytta.

En potentiell förändring i detta tänkesätt sågs dock när Sam Altman, VD för OpenAI, en ledande organisation inom området artificiell intelligens, vittnade inför en underkommitté i senaten den 16 maj. Utfrågningen var en del av kongressens bredare ansträngning att förstå potentiella samhälleliga effekter av AI, och att överväga möjliga lagstiftningsåtgärder för att mildra eventuella negativa konsekvenser.

Altmans vittnesmål var banbrytande på flera sätt. Det representerade ett avsteg från den traditionella teknikindustrins inställning till reglering, där Altman gjorde ett övertygande argument för varför proaktiv, regeringsledd reglering av AI inte bara är nödvändig utan också önskvärd. Dessutom gav vittnesmålet lagstiftare värdefulla insikter om de potentiella riskerna och fördelarna med AI, såväl som konkreta förslag för hur man navigerar i denna komplexa terräng.

Låt oss titta på några av de viktigaste tipsen från Sam Altmans landmärke vittnesmål:

1. Uppmaningen till AI-förordningen

Altmans vädjan om reglering av AI-teknik står som en skarp kontrast till den defensiva hållning som vanligtvis antas av tekniska industriledare när de konfronteras med utsikterna till reglering. Hans insisterande på att "om den här tekniken går fel kan det gå ganska fel" understryker de potentiella riskerna med oreglerad AI. Detta representerar en stor förändring i teknikindustrins syn på reglering, vilket tyder på en ny vilja att arbeta med statliga organ för att säkerställa en säker och etisk användning av AI-teknik.

2. Mildring av ekonomisk påverkan

I sitt vittnesmål erkände Altman att AI-teknik kunde ersätta vissa jobb, men han föreslog också att det kunde skapa nya. Utmaningen, tror han, ligger i regeringens förmåga att effektivt hantera denna ekonomiska förändring. Detta sätter fokus på vikten av regeringens politik för att hantera effekterna av AI på ekonomin, och upprepar behovet av samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

3. Förslag till en AI-tillsynsmyndighet

Altman föreslog inrättandet av en tillsynsmyndighet dedikerad till att övervaka utvecklingen och distributionen av storskaliga AI-modeller. Han föreslog att en sådan byrå skulle kunna utveckla säkerhetsföreskrifter och skapa obligatoriska tester som AI-modeller måste klara innan de släpps till allmänheten. Detta förslag understryker behovet av proaktiva åtgärder för att säkerställa AI-säkerhet, snarare än ett reaktivt tillvägagångssätt.

4. Att känna igen AI som ett verktyg

Trots sina krav på reglering gjorde Altman det klart att AI i sin kärna är ett verktyg – ett som kan användas för olika ändamål beroende på dess tillämpning. Han överensstämde med IBM:s chief privacy and trust officer, Christina Montgomery, när han föreslog att reglering borde fokuseras på specifika användningar snarare än själva tekniken.

5. Förespråkar ett nytt förhållningssätt

Altman betonade att tillvägagångssättet för AI-reglering borde skilja sig från inställningen till reglering av sociala medier. Hans argument för ett "helt nytt tillvägagångssätt" återspeglar de unika utmaningar som AI-tekniken utgör, och otillräckligheten hos befintliga regelverk för att hantera dessa utmaningar.

Sam Altmans vittnesmål till kongressen markerade en betydande vändpunkt i samtalet kring AI-reglering. Hans uppmaning till proaktiv reglering, samarbete mellan teknikföretag och myndigheter, och skapandet av en dedikerad AI-regulatorisk byrå pekar mot en ny era där teknikindustrin och regeringen arbetar tillsammans för att navigera i de oöverträffade utmaningarna och möjligheter som AI innebär. När AI fortsätter att utvecklas kommer konsekvenserna av Altmans vittnesbörd att bli allt mer relevanta.

Du kan hitta hela vittnesmålet här..

Alex McFarland är en AI-journalist och författare som utforskar den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens. Han har samarbetat med många AI-startups och publikationer över hela världen.