Kontakt z nami

Certyfikaty

5 najlepszych certyfikatów z zakresu analityki danych (lipiec 2024 r.)

Zaktualizowano on

Unite.AI przestrzega rygorystycznych standardów redakcyjnych. Możemy otrzymać wynagrodzenie za kliknięcie linków do recenzowanych przez nas produktów. Proszę obejrzeć nasze ujawnienie informacji o stowarzyszeniu.

Posiadanie solidnych podstaw w zakresie analizy danych jest kluczowe dla profesjonalistów pragnących rozwijać swoją karierę i wywrzeć znaczący wpływ na swoje organizacje. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na umiejętności analizy danych pojawiło się wiele certyfikatów potwierdzających wiedzę poszczególnych osób i wyróżniających je na rynku pracy. W tym artykule omówimy niektóre z najlepszych dostępnych certyfikatów z zakresu analityki danych, z których każdy oferuje unikalne połączenie kompleksowych szkoleń, praktycznego doświadczenia i uznania w branży.

1. Analiza danych w DataCampie

DataCamp oferuje szeroką gamę kursów analizy danych zaprojektowanych specjalnie dla początkujących, zapewniających solidne podstawy w zakresie niezbędnych umiejętności i narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia kariery w analizie danych. Kursy te nie wymagają wcześniejszego doświadczenia i prowadzą uczniów przez podstawy analizy danych przy użyciu popularnych języków programowania, takich jak Python i R, a także podstawowych narzędzi, takich jak Excel, SQL i Tableau. Koncentrując się na nauce praktycznej, kursy DataCamp dla początkujących zapewniają, że uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie od pierwszego dnia w dążeniu do uzyskania certyfikatu.

Kursy przyjazne dla początkujących obejmują szerokie spektrum tematów, w tym manipulację danymi, czyszczenie danych, eksploracyjną analizę danych, wizualizację danych i podstawowe statystyki. Uczniowie korzystają z interaktywnych ćwiczeń i zbiorów danych ze świata rzeczywistego, co pozwala im zastosować nowo nabyte umiejętności w kontekście praktycznym. Kursy prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy rozkładają złożone koncepcje na łatwo przyswajalne lekcje, dzięki czemu nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia mogą nadążać za kursem i osiągać stałe postępy.

Kursy DataCamp dla początkujących w zakresie analizy danych są prowadzone we własnym tempie i elastyczne, dzięki czemu uczniowie mogą dopasować naukę do swoich harmonogramów. Wiele z tych kursów stanowi część większych ścieżek umiejętności i ścieżek kariery, zapewniając uczniom jasny plan przejścia od poziomu podstawowego do poziomu średniozaawansowanego i zaawansowanego. Ukończenie tych kursów dla początkujących pozwala uczniom zbudować solidne podstawy w zakresie analizy danych i zyskać pewność siebie, niezbędną do radzenia sobie z bardziej złożonymi projektami i rozwijania kariery w tej ekscytującej dziedzinie.

Kluczowe elementy kursów analizy danych DataCamp:

 1. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze doświadczenie, prowadzi uczniów przez podstawy analizy danych przy użyciu Pythona, R, Excela, SQL i Tableau
 2. Praktyczna nauka z interaktywnymi ćwiczeniami i zbiorami danych ze świata rzeczywistego, umożliwiająca uczniom zdobycie praktycznego doświadczenia
 3. Szerokie omówienie podstawowych tematów, w tym manipulowanie danymi, czyszczenie, analiza eksploracyjna, wizualizacja i podstawowe statystyki
 4. Prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy dzielą złożone koncepcje na łatwo przyswajalne lekcje
 5. Samodzielne i elastyczne uczenie się, z wieloma kursami stanowiącymi część większych ścieżek umiejętności i ścieżek kariery umożliwiających dalszy rozwój

Odwiedź DataCamp →

2. Wprowadzenie IBM do analizy danych

Kurs IBM „Wprowadzenie do analizy danych” na platformie Coursera zapewnia kompleksowe wprowadzenie w dziedzinę analizy danych. Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących i nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w analizie danych czy programowaniu. Ma na celu wyposażenie uczniów w solidne podstawy w zakresie koncepcji, narzędzi i procesów analizy danych, przygotowując ich do dalszej nauki i potencjalnej kariery w tej dziedzinie.

Kurs jest częścią programu IBM Data Analyst Professional Certyfikat, który składa się z dziewięciu kursów obejmujących różne aspekty analizy danych, od podstaw po bardziej zaawansowane tematy. Wprowadzenie do analizy danych stanowi pierwszy kurs z tej serii i przygotowuje grunt pod kolejne kursy. Jest także zawarty w innych programach IBM, takich jak specjalizacja Data Analysis and Visualization Foundations oraz certyfikat IBM Data Analytics with Excel i R Professional.

W trakcie kursu uczniowie korzystają z różnorodnych materiałów edukacyjnych, w tym wykładów wideo, czytań, quizów i ćwiczeń praktycznych. Kurs kończy się recenzowanym projektem końcowym, w którym uczniowie wykorzystują nowo zdobytą wiedzę w scenariuszu ze świata rzeczywistego. Po ukończeniu uczniowie zyskują jasne zrozumienie procesu analizy danych, ról i obowiązków specjalistów ds. danych oraz różnych narzędzi i technologii stosowanych w tej dziedzinie.

Kluczowe elementy kursu IBM „Wprowadzenie do analizy danych”:

 1. Kompleksowe wprowadzenie do koncepcji, narzędzi i procesów analizy danych
 2. Część programu certyfikatów Data Analyst Professional firmy IBM i innych ofert IBM
 3. Przeznaczony dla początkujących, bez konieczności wcześniejszego doświadczenia
 4. Angażujące materiały edukacyjne, w tym wykłady wideo, odczyty, quizy i laboratoria praktyczne
 5. Recenzowany projekt końcowy, który wykorzystuje wiedzę z kursu do scenariusza ze świata rzeczywistego

Odwiedź kurs IBM →

3. Certyfikat specjalisty analityki danych Google

Certyfikat Google Data Analytics Professional na platformie Coursera to kompleksowy program mający na celu przygotowanie osób do kariery w szybko rozwijającej się dziedzinie analizy danych. Certyfikat jest odpowiedni dla początkujących, bez konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia ani stopnia naukowego. Ma na celu wyposażenie uczniów w poszukiwane umiejętności i zapewnienie im możliwości nawiązania kontaktu z czołowymi pracodawcami w branży.

Program składa się z ośmiu kursów obejmujących różne aspekty analizy danych, w tym gromadzenie danych, czyszczenie, analizę, wizualizację i prezentację. Uczestnicy zdobywają praktyczne doświadczenie z popularnymi narzędziami i platformami, takimi jak arkusze kalkulacyjne, programowanie SQL, Tableau i R. Treść jest wysoce interaktywna i opracowywana wyłącznie przez pracowników Google z dużym doświadczeniem w analizie danych.

W trakcie programu uczniowie korzystają z różnorodnych filmów, ocen i ćwiczeń praktycznych, które symulują scenariusze analizy danych w świecie rzeczywistym. Certyfikat zawiera również studium przypadku, które uczniowie mogą udostępnić potencjalnym pracodawcom, aby zaprezentować swoje nowo nabyte umiejętności. Po ukończeniu absolwenci mogą bezpośrednio ubiegać się o pracę w Google i u ponad 150 amerykańskich pracodawców, w tym Deloitte, Target i Verizon.

Kluczowe elementy certyfikatu Google Data Analytics Professional:

 1. Kompleksowy program przeznaczony dla początkujących, niewymagających wcześniejszego doświadczenia ani stopnia naukowego
 2. Osiem kursów obejmujących zbieranie danych, czyszczenie, analizę, wizualizację i prezentację
 3. Praktyczne doświadczenie z popularnymi narzędziami i platformami, takimi jak arkusze kalkulacyjne, programowanie SQL, Tableau i R
 4. Wysoce interaktywne treści opracowane wyłącznie przez doświadczonych pracowników Google
 5. Możliwość bezpośredniego ubiegania się o pracę w Google i ponad 150 pracodawcach w USA po ukończeniu

Odwiedź Kurs Google →

4. Analityka marketingu cyfrowego: analiza danych, prognozowanie i opowiadanie historii (NUS)

Krótki kurs online „Analiza marketingu cyfrowego: analiza danych, prognozowanie i opowiadanie historii” firmy NUS ma na celu pomóc profesjonalistom w zrozumieniu ogromnych ilości danych dostępnych w dzisiejszym cyfrowym krajobrazie. W kursie uznaje się, że chociaż danych jest mnóstwo, należy je skutecznie analizować, wizualizować i przekazywać, aby uzyskać znaczące spostrzeżenia i podjąć decyzje. W ciągu sześciu tygodni uczestnicy rozwijają solidne podstawy w zakresie analizy danych, wizualizacji i umiejętności komunikacyjnych.

Kurs jest szczególnie odpowiedni dla specjalistów ds. marketingu i danych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności analizy danych i skutecznie przekazywać spostrzeżenia interesariuszom. Jest również odpowiedni dla starszych dyrektorów biznesowych lub marketingowych, którzy opierają się na danych marketingowych w celu opracowania strategii i decyzji. Uczestnicy uczą się, jak korzystać z zasad projektowania i opowiadania historii, aby tworzyć atrakcyjne dashboardy danych za pomocą Tableau, co ostatecznie umożliwi im prezentowanie i interpretowanie danych marketingowych, które mogą przełożyć się na sukces organizacji.

W trakcie kursu uczestnicy współpracują z ekspertami i zdobywają praktyczne doświadczenie z narzędziami takimi jak Tableau i Orange. Program nauczania obejmuje szereg tematów, w tym podstawy analityki marketingowej, opowiadanie historii danych, prognozowanie, analizy predykcyjne w celu utrzymania klientów, techniki segmentacji i grupowania oraz analizę doświadczeń klientów. Pod koniec kursu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do prognozowania opartego na danych, skutecznego docierania do klientów i tworzenia skutecznych strategii marketingowych.

Kluczowe elementy kursu Digital Marketing Analytics prowadzonego przez NUS w serwisie GetSmarter:

 1. Sześciotygodniowy krótki kurs online poświęcony analizie danych, wizualizacji i komunikacji w marketingu
 2. Przeznaczony dla specjalistów ds. marketingu i danych, a także dla wyższej kadry kierowniczej biznesu lub marketingu
 3. Uczy uczestników, jak korzystać z zasad projektowania i opowiadania historii, aby tworzyć atrakcyjne pulpity nawigacyjne z danymi za pomocą Tableau
 4. Obejmuje takie tematy, jak podstawy analityki marketingowej, prognozowanie, analityka predykcyjna, segmentacja i analiza doświadczeń klientów
 5. Wyposaża uczestników w umiejętności dokonywania prognoz opartych na danych, skutecznego docierania do klientów i tworzenia skutecznych strategii marketingowych

Odwiedź kurs NUS →

5. Specjalizacja zaawansowana analityka biznesowa (University of Colorado Boulder)

Specjalizacja Advanced Business Analytics, oferowana przez Uniwersytet Kolorado w Boulder na platformie Coursera, ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności analizy danych w świecie rzeczywistym, które można zastosować w celu rozwoju firm, zwiększania zysków i tworzenia maksymalnej wartości dla akcjonariuszy. Specjalizacja skupia specjalistów akademickich i doświadczonych praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności wydobywania i manipulowania danymi przy użyciu kodu SQL, wykonywania metod statystycznych do analizy opisowej, predykcyjnej i normatywnej oraz skutecznego interpretowania i prezentowania wyników analitycznych.

W trakcie specjalizacji uczniowie wykorzystują nabyte umiejętności do rzeczywistych problemów biznesowych i zbiorów danych. Mają możliwość budowania koncepcyjnych modeli przedsiębiorstw i prostych modeli baz danych, ćwiczenia ekstrakcji danych przy użyciu języka SQL, stosowania analiz predykcyjnych i nakazowych do problemów biznesowych, opracowywania modeli do podejmowania decyzji, interpretowania wyników oprogramowania oraz przedstawiania wyników i ustaleń. Specjalizacja wykorzystuje podstawowy program Excel i platformę Analytic Solver Platform (ASP), wtyczkę do programu Excel, dzięki czemu uczniowie biorący udział w zadaniach mają bezpłatny dostęp do oprogramowania.

Specjalizacja składa się z czterech kursów i projektu zwieńczenia. Kursy obejmują takie tematy, jak proces analityczny, tworzenie, przechowywanie i dostęp do danych, relacyjne bazy danych i SQL, techniki modelowania predykcyjnego, eksploracyjna analiza danych, wizualizacja danych, techniki optymalizacji w podejmowaniu decyzji oraz skuteczne przekazywanie wyników analiz. Projekt Capstone umożliwia uczniom wykorzystanie swoich umiejętności do interpretacji zbioru danych ze świata rzeczywistego i przedstawienia odpowiednich zaleceń dotyczących strategii biznesowej.

Kluczowe elementy specjalizacji Zaawansowana Analityka Biznesowa:

 1. Praktyczne umiejętności ekstrakcji, manipulacji i analizy danych z wykorzystaniem kodu SQL i metod statystycznych
 2. Zastosowanie technik analizy predykcyjnej i preskryptywnej do rzeczywistych problemów biznesowych i zbiorów danych
 3. Wykorzystanie programu Excel i platformy analitycznej (ASP) do praktycznej nauki
 4. Cztery kursy obejmujące proces analityczny, modelowanie predykcyjne, analitykę biznesową na potrzeby podejmowania decyzji i przekazywanie wyników
 5. Projekt Capstone mający na celu zastosowanie umiejętności interpretacji danych ze świata rzeczywistego i formułowania rekomendacji dotyczących strategii biznesowej

Odwiedź kurs zaawansowanej analityki →

Wartość certyfikatów analityki danych

Zdobycie certyfikatu analityki danych to cenna inwestycja w rozwój zawodowy. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, który chce wkroczyć w tę dziedzinę, czy doświadczonym profesjonalistą pragnącym udoskonalić swoje umiejętności, certyfikaty te oferują szeroką gamę opcji dostosowanych do Twoich potrzeb. Zdobywając jeden z tych certyfikatów, demonstrujesz swoje zaangażowanie w utrzymanie się w czołówce branży analizy danych, poszerzasz możliwości kariery i pozycjonujesz się jako lider w swojej organizacji oparty na danych.

Alex McFarland jest dziennikarzem i pisarzem zajmującym się sztuczną inteligencją badającym najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współpracował z wieloma startupami i publikacjami AI na całym świecie.